Konkursy, staże, praktyki, praca

Najbliższy dyżur Pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich odbędzie się w poniedziałek 14 sierpnia w godzinach od 10 do 11.
Z poważaniem A. Osak

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w ramach prac związanych z przygotowaniem i uczestnictwem w konferencji "XXXVI DYNAMICAL PROPERTIES OF SOLIDS Cracow, 27-31 August 2017" proszeni są o kontakt z Komitetem Organizacyjnym. (Dr hab. Ewa Gondek)
Z poważaniem A. Osak

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań.
Do zadań praktykantów\wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy:
zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego,
pracach biurowych,
organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,
opracowywaniu materiałów szkoleniowych,
przygotowaniu kursów e-learningowych,
obsłudze użytkowników,
redagowaniu i korekcie treści.
Możliwość prowadzenia zajęć:
szkoleń komputerowych dla seniorów,
spotkań biblioterapeutycznych,
zajęć językowych,itp.

Od praktykanta/wolontariusza oczekujemy:
· zdolności komunikacyjnych,
kultury osobistej,
umiejętności pracy w zespole,
biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i internetu.
Dodatkowym atutem będzie znajomość:
platform: Wordpress,
Moodle,
programów graficznych: PhotoScape, Gimp,
języków obcych.
W zamian oferujemy:
pracę uregulowaną umową dla praktykanta/wolontariusza zatrudnionego na okres minimum 31 dni (rozłożonych w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie),
wystawienie referencji i opinii o odbytych praktykach lub wolontariacie,
pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.
Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres renata.augustyn@rajska.info

Z poważaniem,
Renata Augustyn
kierownik Działu Edukacji, Nauki i Badań Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 243
tel. 00 – 48 – 12 37-52-285
renata.augustyn@rajska.info
www.rajska.info www.rajska.info

PRACA DYPLOMOWA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KGHM

Istnieje możliwość przygotowania pracy dyplomowej we współpracy z firmą KGHM Polska Miedź SA. Zakres tematyczny powinien być związany z działalnością Spółki oraz przynosić wartość dodaną dla KGHM Polska Miedź SA.

Planowane zakresy tematyczne prosimy przekazać do Departamentu Rozwoju Kadr, Pani Lucyna Owczarek,email: lucyna.owczarek@kghm.com, tel. 76 758 08 72, do 22 grudnia 2016.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Zakres tematyczny,
2. abstrakt pracy dyplomowej,
3. promotor z uczelni,
4. Obszar organizacji pracy (Oddział, Centrala KGHM Polska Miedź SA.


Informujemy, że w sprawach praktyk studenci powinni kontaktować się z dr inż. Andrzejem Osakiem, (Instytut Fizyki).

Kontakt telefoniczny: (12) 637-06-66 lub numer wewnętrzny PK 25-80.

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: każdy 1 i 3 wtorek miesiąca od godz. 12.00 do 13.00 w Dziekanacie WFMiI.

Do zalicznia praktyki wymagane są:
1. Sprawozdanie z odbytej praktyki podpisane przez opiekuna praktykanta z ramienia pracodawcy,
2. Drugi egzemplarz porozumienia w sprawie praktyk podpisany przez pracodawcę. (wzór porozumienia w zakładce druki i podania)

Sprawozdanie (2-5 stron) z odbytej praktyki powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, nazwisko imię i dane kontaktowe opiekuna praktykanta (tel. i e mail), opis firmy, przebieg praktyki, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności. Sprawozdanie powinno zostać zaakceptowane przez opiekuna praktykanta co potwierdza podpis na sprawozdaniu względnie odrębne zaświadczenie.

Praktyka odbyta na innym wydziale może być przepisana przez właściwego prodziekana. (wzór podania w zakładce druki i podania)

Zaliczanie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego składają następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie (2-5 stron) opisujące zdobyte doświadczenie zawodowe.
2. Dokument (kserokopia) potwierdzające pracę zawodową (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).
3. Podanie do właściwego dla danego kierunku Prodziekana (wzór w zakładce druki i podania)

Sprawozdanie (2-5 stron) powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, opis firmy, przebieg pracy, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności.

Poza terminami dyżurów dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki można składać w Dziekanacie w godzinach przyjęć.

Wzór porozumienia w sprawie praktyk - plik docx,lub plik pdf
Wzór podania o przepisanie praktyki - plik doc lub plik pdf
Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego - plik docx, plik pdf
Regulamin praktyk studenckich na WFMiI PK

Praktyki organizuje stowarzyszenie studentów IAESTE:

Zapraszamy!

Dodatkowe informacjr: www.iaeste.pl
Kontaktem do IAESTE na naszej uczelni jest Pani Monika Chrapczyńska monika.chrapczynska@iaeste.pl
W sprawie zgłoszeń należy się skontakować z ania.basista@gmail.com lub ola.partyka11@gmail.com
Formular 1:pobierz
Formular 1: pobierz

Istnieje możliwość odbycia praktyki w administracji publicznej w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Informacje na stronie: oferty.praca.gov.pl.


Oferta praktyk i współpracy z AIESEC dla Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki.

Zapraszamy!

Więcej informacji pobierz

Dodatkowe informacjr: www.krakow.aiesec.pl
Karolina Gieroba:karolinagieroba@gmail.com
Telefon: +48 506 723 917

Zapraszamy na strony internetowe:
- Serwisu Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej - www.nauka.pk.edu.pl
- Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - www.transfer.edu.pl
- Współpraca z firmami Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK - www.firmy.fmi.pk.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Codibly.com, która prowadzi obecnie rekrutację na stanowiska:
- PROGRAMISTA C/C++ SYSTEMÓW WBUDOWANYCH - link
- JAVA DEVELOPER - link

   (C) 2011 - 2017 :: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, Artur Niewiarowski ; Administrator strony: Mieczysław Mucha
Korzystanie ze strony internetowej Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj więcej tego komunikatu)