Ogłoszenia dziekanatu

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH !!!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za studia lub usługi edukacyjne (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 6 pkt. 9).
Informujemy, iż w przypadku nieuregulowania zaległych płatności - Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 23 pkt. 4 ustęp 4).

INFORMACJA DOT. PRZEPISYWANIA OCEN


Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 Dziekana WFMiI PK z dnia 18.02.2015 r. – studenci, którzy chcą przepisać dotychczasowe zaliczenia z przedmiotów z poprzednich semestrów - zobowiązani są złożyć w terminie do 14 dni do rozpoczęcia każdego semestru czytelnie wypełnione podanie o przepisanie ocen.

Druk podania o przepisanie ocen dostępny jest na stronie internetowej Wydziału w zakładce dla studentów – regulaminy i druki – druki i podania pod nr. 20.

Uwaga. Od dn. 01.11.2012 r. studenci składają swoje prace dyplomowe w sekretariatach poszczególnych instytutów, a nie jak dotychczas w dziekanacie.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przypomina, że aby zaliczyć lektorat z języka obcego studenci wszystkich wydziałów PK mają obowiązek w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia każdego semestru dokonać wpisu na listę uczestników zajęć oraz uzgodnić z lektorem prowadzącym warunki zaliczenia. Dotyczy to także studentów, którzy oczekują przepisania oceny z lektoratu.

   (C) 2011 - 2018 :: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, Artur Niewiarowski ; Administrator strony: Mieczysław Mucha
Korzystanie ze strony internetowej Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj więcej tego komunikatu)