Ogłoszenia dziekanatu


XII Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu


Ruszyła XII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kto może wziąć udział?
Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:
- etyka biznesu
- zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
- społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
- ład korporacyjny
- innowacyjność społeczna w gospodarce
- dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
- przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2017.pdf),
- skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
- egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2017 roku
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.www.kpf.pl.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Federacji Konsumentów oraz patronatem medialnym portali Odpowiedzialnybiznes.pl., csr.pl, raportcsr.pl, Biznes (nie)etyczny.

Konkurs jako jeden z trzech projektów, z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2016 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kontakt: konkurs@kpf.pl.
Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH !!!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za studia lub usługi edukacyjne (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 6 pkt. 9).
Informujemy, iż w przypadku nieuregulowania zaległych płatności - Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu z listy studentów (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 23 pkt. 4 ustęp 4).

INFORMACJA DOT. PRZEPISYWANIA OCEN


Przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2015 Dziekana WFMiI PK z dnia 18.02.2015 r. – studenci, którzy chcą przepisać dotychczasowe zaliczenia z przedmiotów z poprzednich semestrów - zobowiązani są złożyć w terminie do 14 dni od rozpoczęcia każdego semestru czytelnie wypełnione podanie o przepisanie ocen.

Druk podania o przepisanie ocen dostępny jest na stronie internetowej Wydziału w zakładce dla studentów – regulaminy i druki – druki i podania pod nr. 20.


Przypominamy, że Studenci powtarzający semestr, przeniesieni lub wznowieni, którzy chcą, aby uznano im w obecnym semestrze oceny z przedmiotów zaliczonych w semestrach wcześniejszych, powinni zgłosić się do prowadzących na początku semestru !!!

Uwaga! Zasady opłat za powtarzane przedmioty - plik jpg.

Ogłoszenie Centrum Sportu i Rekreacji PK w sprawie zasad przepisania oceny oraz zasad uzyskania zaliczenia w przypadku posiadania zwolnienia długoterminowego z przedmiotu wychowanie fizyczne - plik jpg

Uwaga! Studenci, którzy kończą studia I stopnia (6 sem.) i chcą, aby w suplemencie znajdowały się dodatkowe informacje, np. certyfikat z języka angielskiego, staże, praktyki itp., zobowiązani są do złożenia stosownych dokumentów przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego. W przeciwnym razie nie będą uwzględnione w suplemencie!

Uwaga. Od dn. 01.11.2012 r. studenci składają swoje prace dyplomowe w sekretariatach poszczególnych instytutów, a nie jak dotychczas w dziekanacie.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przypomina, że aby zaliczyć lektorat z języka obcego studenci wszystkich wydziałów PK mają obowiązek w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia każdego semestru dokonać wpisu na listę uczestników zajęć oraz uzgodnić z lektorem prowadzącym warunki zaliczenia. Dotyczy to także studentów, którzy oczekują przepisania oceny z lektoratu.

   (C) 2011 - 2017 :: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, Artur Niewiarowski ; Administrator strony: Mieczysław Mucha
Korzystanie ze strony internetowej Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (nie pokazuj więcej tego komunikatu)