Zestawienie laboratoriów dydaktycznych WFMiI

Lp.

Nazwa laboratorium

Instytut

Liczba stanowisk

Nr pom.

Nazwa pliku formularza

1.

Laboratorium fizyczne IA

Inst. Fizyki F-1

23

F115,F117

Instytut Fizyki\Lab_Fiz_1A.pdf

2.

Laboratorium fizyczne IB

Inst. Fizyki F-1

15

F016,F018

Instytut Fizyki\Lab_Fiz_1B.pdf

3.

Laboratorium fizyczne II

Inst. Fizyki F-1

17

F113,F114,F115

Instytut Fizyki\Lab_Fiz_2.pdf

4.

Pracownia komputerowa

Inst. Fizyki F-1

18

F108

Instytut Fizyki\Prac_Komp.pdf

5.

Pracownia Multimedialna

Inst. Fizyki F-1

25

F205

Instytut Fizyki\Prac_Multim.pdf

6.

Pracownia miernictwa i Elektroniki

Inst. Fizyki F-1

11

F015

Instytut Fizyki\Prac_Miernic_Elektron.pdf

7.

Pracownia komputerowa

Inst. Matematyki F-2

17

303 (WIEiK)

Instytut Matematyki\Prac_Komp_ IM.pdf

8.

Laboratorium Programowania Mobilnego

Inst. Informatyki F-3

18

135 (WITCH)

Instytut Informatyki\Lab_135.pdf

9.

Laboratorium Baz Danych

Inst. Informatyki F-3

18

136 (WITCH)

Instytut Informatyki\Lab_136.pdf

10.

Laboratorium Inżynierii Oprogramowania

Inst. Informatyki F-3

18

142 (WITCH)

Instytut Informatyki\Lab_142.pdf

11.

Laboratorium Grafiki Komputerowej

Inst. Informatyki F-3

18

143 (WITCH)

Instytut Informatyki\Lab_143.pdf

12.

Laboratorium Sieciowe

Inst. Informatyki F-3

19

151 (WITCH)

Instytut Informatyki\Lab_151.pdf

13.

Studio Multimedialne

Inst. Informatyki F-3

20

F207

Instytut Informatyki\Lab_F207.pdf

14.

Laboratorium Systemów Teleinformatycznych

Inst. Teleinformatyki F-5

9

131 (Houston)

Instytyt Teleinformatyki\ITI_131_lab.pdf (prezentacja: Instytyt Teleinformatyki\ITI_131_prezentacja.pdf)

15.

Laboratorium Mikrokontrolerów i Mikroprocesorów

Inst. Teleinformatyki F-5

18

F020

Instytyt Teleinformatyki\ITI_F020_lab.pdf (prezentacja: Instytyt Teleinformatyki\ITI_F020_prezentacja.pdf)

16.

Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych

Inst. Teleinformatyki F-5

20

F112

Instytyt Teleinformatyki\ITI_F112_lab.pdf (prezentacja: Instytyt Teleinformatyki\ITI_F112_prezentacja.pdf)

 

 

Całkowita liczba stanowisk:

284