Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK http://www.fmi.pk.edu.pl Strona główna Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Najnowsze informacje. pl fmi@pk.edu.pl RSS 2.0 generation class http://www.fmi.pk.edu.pl/rss Pomoc materialna dla studentów Aktualizacja: 2017-07-25 10:16:56 2017-07-25 10:16:56 Prace RW Aktualizacja: 2017-07-24 12:21:13 2017-07-24 12:21:13 Z ostatniej chwili.. Aktualizacja: 2017-07-24 12:17:13 2017-07-24 12:17:13 Wyniki Rekrutacji 2017/2018 Aktualizacja: 2017-07-21 12:53:11 2017-07-21 12:53:11 Skład komisji stypendialnej WFMiI Aktualizacja: 2017-07-20 13:51:54 2017-07-20 13:51:54 Dyplomy, egzamin dyplomowy Aktualizacja: 2017-07-05 10:51:33 2017-07-05 10:51:33 Rekrutacja na rok akacemicki 2017/2018 Aktualizacja: 2017-06-01 12:40:20 2017-06-01 12:40:20 Informacje o Grantach i Projektach Aktualizacja: 2016-09-09 14:51:32 2016-09-09 14:51:32 Rozkłady zajęć Aktualizacja: 2013-10-20 16:02:45 2013-10-20 16:02:45 Procedury obowiązujące na WFMiI Aktualizacja: 2012-01-03 13:21:48 2012-01-03 13:21:48