Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK http://www.fmi.pk.edu.pl Strona główna Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Najnowsze informacje. pl fmi@pk.edu.pl RSS 2.0 generation class http://www.fmi.pk.edu.pl/rss Dyplomy, egzamin dyplomowy Aktualizacja: 2017-06-23 10:43:02 2017-06-23 10:43:02 Konkursy, staże, praktyki, praca Aktualizacja: 2017-06-23 08:34:01 2017-06-23 08:34:01 Harmonogram sesji egzaminacyjnej 2016/17 Aktualizacja: 2017-06-22 07:08:48 2017-06-22 07:08:48 Z ostatniej chwili.. Aktualizacja: 2017-06-19 12:14:20 2017-06-19 12:14:20 Rekrutacja na rok akacemicki 2017/2018 Aktualizacja: 2017-06-19 12:11:35 2017-06-19 12:11:35 Rozkłady zajęć Aktualizacja: 2017-06-07 12:39:27 2017-06-07 12:39:27 Rekrutacja na rok akacemicki 2017/2018 Aktualizacja: 2017-06-01 12:40:20 2017-06-01 12:40:20 Informacje o Grantach i Projektach Aktualizacja: 2016-09-09 14:51:32 2016-09-09 14:51:32 Rozkłady zajęć Aktualizacja: 2013-10-20 16:02:45 2013-10-20 16:02:45 Procedury obowiązujące na WFMiI Aktualizacja: 2012-01-03 13:21:48 2012-01-03 13:21:48