Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK http://www.fmi.pk.edu.pl Strona główna Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Najnowsze informacje. pl fmi@pk.edu.pl RSS 2.0 generation class http://www.fmi.pk.edu.pl/rss Opiekunowie kierunków, specjalności i pełnomocnicy Dziekana Aktualizacja: 2017-04-25 12:24:30 2017-04-25 12:24:30 Rozkłady zajęć Aktualizacja: 2017-04-25 07:46:43 2017-04-25 07:46:43 Z ostatniej chwili.. Aktualizacja: 2017-04-25 07:24:49 2017-04-25 07:24:49 Ogłoszenia dziekanatu Aktualizacja: 2017-04-25 07:10:33 2017-04-25 07:10:33 Analityka Danych Aktualizacja: 2017-04-12 14:10:35 2017-04-12 14:10:35 Pomoc materialna dla studentów Aktualizacja: 2017-03-31 13:14:49 2017-03-31 13:14:49 Informacje o Grantach i Projektach Aktualizacja: 2016-09-09 14:51:32 2016-09-09 14:51:32 Rekrutacja wrześniowa na rok akademicki 2016/17 Aktualizacja: 2016-09-05 12:29:35 2016-09-05 12:29:35 Rozkłady zajęć Aktualizacja: 2013-10-20 16:02:45 2013-10-20 16:02:45 Procedury obowiązujące na WFMiI Aktualizacja: 2012-01-03 13:21:48 2012-01-03 13:21:48