WYDZIAŁ
FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI

Uchwały i zarządzenia Rady Wydziału


 1. 128.2019 Uchwala RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęc na studia na WIiT w roku 2019_2020: pobierz
 2. 127.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjęć, wykazu kierunków i specjalności na WIiT w roku 2020_2021: pobierz
 3. 127-1.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zasad przyjęc na studia I stopnia na WIiT laureatów oraz finalistów olimpiad: pobierz
 4. 126.2019 Uchwala RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce na I stopniu kierunku Informatyka:pobierz
 5. 125.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce specjalności Data Science na II stopniu kierunku Informatyka: pobierz
 6. 124.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zatrudnienia na pół etatu dr hab Joanny Kołodziej, prof PK: pobierz
 7. 123.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Daniela Grzonki: pobierz
 8. 122.2019 Uchwala RW FMiI  z dnia 20 marca  2019 roku w sprawie opiniowania zmiany zatrudnienia prof dr hab inż. Waldemara Rachowicza: pobierz
 9. 121.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie obniżenia pensum mgr Ewelinie Mulawie z Instytutu Matematyki: pobierz
 10. 120.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr Arturowi Piekoszowi z Instytutu Matematyki: pobierz
 11. 119.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przedlużenia zatrudnienia dr inż Moniki Pokladko-Kowar w Instytucie Fizyki: pobierz
 12. 118.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie opiniowania wniosków o zatrudnienie osób na stanowisko profesora wizytującego: pobierz
 13. 117.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń uczelnianych: pobierz
 14. 116.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń państwowych: pobierz
 15. 115.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 16. 114.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia: pobierz
 17. 113.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie korekty uchwały rekrutacyjnej: pobierz
 18. 112.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy specjalności Analityka Danych na kierunku Informatyka: pobierz
 19. 111.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Computer modelling (Modelowanie komputerowe) na kierunku Fizyka Techniczna: pobierz
 20. 110.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka: pobierz
 21. 109.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Volodymyra Dilnyi: pobierz
 22. 108.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Piotra Fornala: pobierz
 23. 107.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr inż. Magdaleny Hańderek: pobierz
 24. 106.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie rocznego urlopu bezpłatnego dla dr hab. inż. Jacka Leśkowa, prof. PK: pobierz
 25. 105.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 26. 104.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie dostosowania postanowień uchwały RW FMiI z dnia 07 marca 2018 roku nr 17/2018 2018 w sprawie oferty kształcenia wydziału oraz warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia uruchomione w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: pobierz
 27. 103.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na kierunku Matematyka pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018 na 2019: pobierz
 28. 102.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania dr inż. Pawła Pławiaka na opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 29. 101.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie odwołania dr hab. Jacka Leśkowa, prof. PK z funkcji opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 30. 100.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Piotra Zabawy: pobierz
 31. 99.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Barbary Borowik: pobierz
 32. 98.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Adama Szmaglińskiego: pobierz
 33. 97.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Magdaleny Grzech: pobierz
 34. 96.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Katarzyny Pałasińskiej: pobierz
 35. 95.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Marcina Skrzyńskiego: pobierz
 36. 94.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Anny Milian: pobierz
 37. 93.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Margarety Wiciak: pobierz
 38. 92.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Lecha Sławika: pobierz
 39. 91.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Kamila Kulara: pobierz
 40. 90.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Grzegorza Gancarzewicza: pobierz
 41. 89.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Małgorzaty Zajęckiej: pobierz
 42. 88.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Krzysztofa Wesołowskiego: pobierz
 43. 87.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr Eweliny Mulawy: pobierz
 44. 86.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie planów wydawniczych na 2019r.: pobierz
 45. 85.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie organizacji semestru dyplomowego (zimowego) na kierunkach Informatyka, Fizyka Techniczna i NN:pobierz
 46. 84.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej dla Nauczycieli Akademickich: pobierz
 47. 83.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania dr hab. Ryszarda Zacha, prof. PK na członka Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń: pobierz
 48. 82.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki: pobierz
 49. 81.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 50. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 80.2018:pobierz
 51. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 79.2018:pobierz
 52. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 78.2018:pobierz
 53. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 77.2018:pobierz
 54. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 76.2018:pobierz
 55. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 75.2018:pobierz
 56. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 74.2018:pobierz
 57. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 73.2018:pobierz
 58. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 72.2018:pobierz
 59. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 71.2018:pobierz
 60. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 70.2018:pobierz
 61. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 69.2018:pobierz
 62. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 68.2018:pobierz
 63. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 67.2018:pobierz
 64. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 66.2018:pobierz
 65. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 65.2018:pobierz
 66. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 64.2018:pobierz
 67. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 63.2018:pobierz
 68. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 62.2018:pobierz
 69. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 61.2018:pobierz
 70. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 60.2018:pobierz
 71. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 59.2018:pobierz
 72. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 58.2018:pobierz
 73. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 57.2018:pobierz
 74. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 56.2018:pobierz
 75. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 55.2018:pobierz
 76. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 54.2018:pobierz
 77. IV Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 53.2018:pobierz
 78. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 52.2018:pobierz
 79. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 51.2018:pobierz
 80. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 50.2018:pobierz
 81. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 49.2018:pobierz
 82. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 48.2018:pobierz
 83. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 47.2018:pobierz
 84. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 46.2018:pobierz
 85. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 45.2018:pobierz
 86. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 44.2018:pobierz
 87. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 43.2018:pobierz
 88. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 42.2018:pobierz
 89. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 41.2018:pobierz
 90. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 40.2018:pobierz
 91. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 39.2018:pobierz
 92. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 38.2018:pobierz
 93. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 37.2018:pobierz
 94. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 36.2018:pobierz
 95. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 35.2018:pobierz
 96. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 34.2018:pobierz
 97. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 33.2018:pobierz
 98. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 32.2018:pobierz
 99. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 31.2018:pobierz
 100. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 30.2018:pobierz
 101. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 29.2018:pobierz
 102. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 28.2018:pobierz
 103. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 27.2018:pobierz
 104. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 26.2018:pobierz
 105. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 25.2018:pobierz
 106. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 24.2018:pobierz
 107. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 23.2018:pobierz
 108. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 22.2018:pobierz
 109. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 21.2018:pobierz
 110. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 20.2018:pobierz
 111. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 21 wrzesnia 2016 roku nr 81.2016:pobierz
 112. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 19.2018:pobierz
 113. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 18.2018:pobierz
 114. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 17.2018:pobierz
 115. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 16.2018:pobierz
 116. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 15.2018:pobierz
 117. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 14.2018:pobierz
 118. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 13.2018:pobierz
 119. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 12.2018:pobierz
 120. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 11.2018:pobierz
 121. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 10.2018:pobierz
 122. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 9.2018:pobierz
 123. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 8.2018:pobierz
 124. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 7.2018:pobierz
 125. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6a.2018:pobierz
 126. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6.2018:pobierz
 127. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 5.2018:pobierz
 128. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 4.2018:pobierz
 129. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 3.2018:pobierz
 130. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 2.2018:pobierz
 131. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 1.2018:pobierz
 132. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 128/2017:pobierz
 133. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 127/2017:pobierz
 134. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 126/2017:pobierz
 135. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 125/2017:pobierz
 136. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 124/2017:pobierz
 137. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 123/2017:pobierz
 138. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 122/2017:pobierz
 139. Posiedzenie 96 RW w dniu 2015-02-18 Zarządzenia:
  Zarządzenie nr1 pobierz, załącznik do zarządzenie nr1 pobierz
  Zarządzenie nr2 pobierz

[Mieczysław Mucha, 2019-04-17 19:31]
REKRUTACJA
DODATKOWA REKRUTACJA 2018/2019
HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI
Harmonogram dużurów WKR
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Rekrutacja
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Satcjonarne i Niestacjonarne
Fizyka Techniczna, Nanotechnologie i Nanomateriały
Informatyka
Matematyka
STUDIA W NASZYM STYLU!
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wyniki Rekrutacji
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Koło Naukowe KWARK
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Imagine Premium
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Menedżer Dyplomów
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd
Aktualności
Day of Escape
Dzień Liczby PI
Samorząd Studencki Wfmii PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Fizyka techniczna
Informatyka
Matematyka
Nanotechnologie i Nanomateriały
Nowa Specjalność Analityka Danych
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Menedżer Dyplomów
Panel administracyjny
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
Instytut Fizyki
Instytut Informatyki
Instytut Matematyki
Instytut Teleinformatyki
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Syllabus PK
Wystawianie ocen
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Kierownik Administracyjny: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
  Politechnika Krakowska